มีหนังสือมากมายเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม มีเพียงเล่มเดียวที่ควรค่าแก่การอ่าน

เฟอร์และไดเออร์ได้สังเคราะห์ไอเดียที่ดีที่สุดจากลีนสตาร์ทอัพและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของจริง รวมทั้งช่วยในการดำเนินการเชิงลึก

ที่จะทำให้คุณทดสอบ ตรวจสอบ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นได้

- มาร์ค เบนนิออฟ

ข้อมูลหนังสือ