การเพาะปลูกที่ล้มเหลวทำให้ 'ชาร์ลส์ อิงกลล์ส' ต้องเข้าไปรับจ้างทำบัญชีในเมือง
ซึ่งเป็นค่ายของคนงานก่อสร้างทางรถไฟ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบสีเงิน
ครอบครัวอิงกัลล์สทุกคนจึงต้องย้ายตามมาด้วย
ที่นี่มีบ้านพักรับรองสำหรับชาร์ลสและครอบครัว แต่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้น
หากการก่อสร้างทางรถไฟเสร็จสิ้นพวกเขาก็ต้องย้ายออก
ลอร่ามีความสุขมากเมื่อมาอยู่ที่นี่ เธอไม่อยากจะเดินทางไปไหนอีกแล้ว
เธอพอใจที่ได้อยู่บ้านริมทะเลสาบสีเงินแห่งนี้
ชาร์ลส์พยายามหาที่ดีที่ดีที่สุดเพื่อจับจองตั้งรกรากให้ครอบครัว
แต่ถ้าหาทำเลที่ถูกใจไม่ได้ พวกเขาก็จำเป็นต้องเดินทางอีกครั้ง
และนั่นก็เป็นสิ่งที่ลอร่าไม่ต้องการเลยสักนิด!

ข้อมูลหนังสือ