ด้วยเพราะการเดินทางที่ยังคงไม่สิ้นสุด ทำให้ครอบครัวอิงกัลล์สต้องอพยพ
เข้ามายังเขตมินเนโซตา พวกเขาต้องอาศัยในบ้านโพรงดินข้างๆ ลำห้วย
การอยู่ในบ้านโพรงดินนั้นเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับครอบครัวอิงกัลล์ส
แต่ก็ทำให้พวกเขาได้มีที่อาศัยอันอบอุ่นท่ามกลางฤดูกาลอันหนาวเหน็บ
ในภาวะที่อากาศแห้งแล้งรุนแรงเช่นนี้ การเพาะปลูกข้าวลำสาลีเป็นเพียงความหวังเดียว
ที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อได้ หากทว่าความหวังนั้นก็ต้องดับวูบไป
ชาร์ลส์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจึงต้องหาหนทางต่างๆ
เพื่อให้ครอบครัวรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้
ครอบครัวอิงกัลล์สจะผ่านพ้นวิกฤตแห่งฤดูกาลนี้ด้วยวิธีใด
สามารถหาคำตอบได้ใน 'บ้านทุ่งริมธาร'
ผลงานคลาสสิกจากนักเขียนระดับโลก 'ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์' ที่สร้างความประทับใจ
ให้ตราตรึงอยู่ในห้วงความทรงจำของนักอ่านมายาวนานหลายทศวรรษ

ข้อมูลหนังสือ