จอร์จ ออร์เวลล์ นักเขียนอังกฤษเชื้อสายขุนนาง ผู้มีสำนวนโวหารเสียดสีคมคาย และเป็นเจ้าของผลงานวรรณกรรม ท้าทายอำนาจนิยมทุกรูปแบบ เจ้าของนวนิยายอมตะอย่าง 1984 และ Animal Farm

Know Orwell เปิดปมชีวิตผู้สร้างมรดกทางภาษา ซึ่งกล่าวได้ว่าหาใครมาเทียบชั้นได้ยากยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ