สุภาพสตรีชาวอังกฤษผู้เห็นว่าตนเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดา แต่ที่สุดแล้วเธอคือราชินีแห่งนวนิยายอาชญากรรมของโลก เป็นสถาบันประจำชาติที่ยิ่งใหญ่ เทียบได้กับพระราชวังบักกิงแฮม ทาวเวอร์แห่งลอนดอน และอาคารสภาเวสมินสเตอร์

สุภาพสตรีอังกฤษผู้ขี้อายและพูดน้อย เดินทางสู่ถนนวรรณกรรมโลกได้อย่างไร Know Christie มีคำตอบ

ข้อมูลหนังสือ