คาฟคาคือหนึ่งในนักประพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของนักประพันธ์สมัยใหม่จำนวนมาก ชื่อของคาฟคา เป็นทั้ง 'เรื่องเล่า' และ 'ตำนาน' กล่าวขาน ผลงานแต่ละชิ้นล้วนสะท้อนตัวตนของเขา แต่ก็น่าประหลาดใจที่สุดท้ายคล้ายผู้อ่านกำลังส่องกระจกเงาตนเอง

Know Kafka จะทำให้เราเห็นอัจฉริยภาพและเข้าใจแก่นแท้ของจิตวิญญาณของนักเขียนระดับตำนานที่ชื่อ ฟรันซ์ คาฟคา ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ

  • SALE Know Kafka
  • ผู้เขียน: ถนอมนวล โอเจริญ
  • สำนักพิมพ์: Bookmoby Press
  • จำนวนหน้า: 101 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2558
  • ISBN: 9786168011003