จาก Healthy Aging | เกิด แก่ (ไม่)เจ็บ ตาย หนึ่งในหนังสือสุขภาพขายดีที่สุดแห่งปี 2019 บัดนี้ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้ก้าวต่อไปข้างหน้า ด้วยการค้นคว้างานวิจัยด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือที่สุด ผ่านการพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดผลด้วยตนเอง จนนำมาสู่หนังสือเล่มใหม่ในปีนี้ อันมีชื่อว่า Healthy Always | สุขภาพดีตลอดไป

นอกจากเรื่องการรักษาสุขภาพแล้ว ดร.ศุภวุฒิยังพาผู้อ่านไปสู่ความรู้พื้นฐานเรื่องยีน ยารักษาโรคแก่ การบำบัดฟื้นฟูเซลล์ และการปรับกระบวนทัศน์เรื่องการแก่ตัว รวมทั้งการลดความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อมซึ่งมาพร้อมกับวัย

จะมีอะไรดีเท่ากับการมีที่ปรึกษา ผู้ยอมอ่านตำราและงานวิจัยวิทยาศาสตร์มากมาย แล้วสรุปออกมาเป็นคำอธิบายอันเรียบง่าย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและนำไปใช้ในการปฏิบัติ

ในวิกฤติอันยาวนานและเด่นชัดเช่นนี้ การมีสุขภาพที่ดีถือเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยิ่งกว่าสินทรัพย์และความมั่งคั่งใด เพราะปัญญาอันผ่องใสย่อมเกิดในร่างกายที่แข็งแรง

ข้อมูลหนังสือ

  • Healthy Always สุขภาพดีตลอดไป
  • ผู้เขียน: ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
  • ออกแบบปก: StudiOPEN
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786167982489