หนังสือเล่มนี้เหมือนรอเวลาสำคัญที่มันจะได้ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้อ่านชาวไทย ในช่วงเวลาที่เราเผชิญหน้ากับวิกฤติรอบด้าน จะมีก็แต่ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จิตใจกว้างใหญ่ และเห็นการเชื่อมต่อแห่งจักรวาล จึงจะสร้างงานเช่นนี้ได้

หากปีนี้หรือหลายปีต่อจากนี้ ท่านอยากหาหนังสือสักเล่มเพื่อใช้เป๋นธรรมนูญแห่งชีวิตที่จะช่วยให้ท่านค้นพบเข็มทิศทางการงาน จิตวิญญาณ และชีวิต Soil Soul Society (ดิน วิญญาณ สังคม) ของสาทิศ กุมาร คือหนังสือเล่มที่ว่า เป็นหนังสือที่เดินทางมาถูกที่ ถูกเวลา เป็นหนังสือที่นอกจากจะนำทางท่านไปข้างหน้า ยังเป็นหนังสือที่จะช่วยเยียวยาจิตวิญญาณ ที่กำลังถูกทำให้ตากสลาย เป็นหนังสือที่เยือกเย็น หนักแน่น ดั่งผืนดินอันกว้างใหญ่ เป็นหนังสือที่เปี่ยมด้วยความรัก ความกรุณา ความปราถนาดีต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริง

- ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ข้อมูลหนังสือ

  • ดิน • วิญญาณ • สังคม
  • แปลจากหนังสือ: Soil • Soul • Society : A New Trinity For Our Time
  • ผู้เขียน: Satish Kumar
  • ผู้แปล: นัยนา นาควัชระ
  • ออกแบบปก: studiOPEN
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 368 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2563
  • ISBN: 9786167982465