แอ๊คติ้งโค้ชหมายเลขหนึ่งของเมืองไทย ถ่ายทอดเทคนิคและเคล็ดวิชาว่า เราจะนำศาสตร์ขั้นสูงที่ถูกยกย่องมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณมาใช้ในการพัฒนาหน้าที่การงานและชีวิตให้ดีขึ้นอย่างไร

หนังสือเล่มนี้เหมือนกุญแจดอกเล็ก ที่ใช้ไขเข้าสู่จักรวาลภายในของตัวเรา เป็นกุญแจที่ไขเข้าไปค้นหาปริศนาแห่งตัวตนตามเทคนิคคนละคร

ข้อมูลหนังสือ