หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเพราะเป็นงานวิจัยที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบคำถามใหญ่มากๆ ว่า ทำอย่างไร เราจึงจะเกิด แก่ (ไม่)เจ็บ และตายได้อย่างมีคุณภาพ 

ผมได้ข้อสรุปว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วนและจริงจังตั้งแต่อายุ 40 ปีเป็นอย่างช้า เมื่ออายุถึง 40 ปี ร่างกายจะแก่ตัวลงอย่างชัดเจนและรู้สึกได้เมื่อเปรียบเทียบกับตอนอายุ 30 ปี

ความรู้ที่รวบรวมมาทำให้ผมมีความมั่นใจสูงขึ้นว่าการแก่ตัวโดยปราศจากโรคภัยทั้งปวงนั้นเป็นไปได้ 

- ดร.ศุภวิฒิ สายเชื้อ

ข้อมูลหนังสือ

  • Healthy Aging: เกิด แก่ (ไม่)เจ็บ ตาย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
  • ผู้เขียน: ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2562
  • ISBN: 9786167982427