LIFE—CHANGING SERIES

หนังสือที่ต้องอ่าน เมื่อต้องการเปลี่ยนชีวิต

วิชาจิ๋ว มิได้สอนให้เราทำเรื่องยิ่งใหญ่ หากแต่ให้เราลองเริ่มต้นฝึกทักษะเล็กๆ อันเรียบง่าย ฝึกแล้วฝึกเล่า เฝ้าฝึกวิชาเหล่านั้น จนกระทั่งเป็นเซียนในศาสตร์เล็กๆ นั้น

หนังสือเล่มนี้นำเสนอ ไอเดียใหญ่ (Big Idea) ที่ซ่อนไว้ในเทคนิคเล็กๆ ของสรรพวิทยามากมาย ซึ่งจะช่วยฝึกเราให้กลายเป็น เซียนจิ๋ว ผู้มี วิชาจิ๋ว

วิชาเหล่านี้เองจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ ซึ่งหุ่นยนต์กลไกจะทำงานแทนเราได้ทางกาย และเอไอจะทำงานแทนเราได้ทางใจ ถ้าเราไม่เริ่ม ฝึกฝนจิตใจให้มีสมาธิกับสิ่งเล็กๆ รอบตัวได้ ก็ยากที่เราจะพัฒนาจิตใจไปจนถึง ระดับรับมือกับความกดดันและความผันผวนของโลกแห่งอนาคตได้

วิชาจิ๋ว จึงคือคำตอบ คือจุดเริ่มต้นที่คนธรรมดาอย่างพวกเราจะใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนตนเองอย่างเรียบง่าย เป็นวิธีที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างองอาจกล้าหาญกับการเริ่มต้นทักษะใหม่ๆ อันจะนำไปสู่รมแดนที่เราไม่เคยก้าวเดินไปถึงมาก่อน

คำนำเสนอโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ข้อมูลหนังสือ