การกลับมาอีกครั้งของมูซาชิในวัยหนุ่มใหญ่ พร้อมเคล็ดวิชามากมาาย มูซาชิล่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัย พร้อมคุณสมบัติอันใดจึงทำให้วางดาบวางใจได้อย่างเป็นสุข

ชีวิตของมูซาชิ เป็นชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยการต่อสู้กับกิเลสของผู้คนและกิเลสของตนเองอยู่ตลอดเวลา แม้ยุคปัจจุบันที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ จะห่างไกลจากยุคของมูซาชิมาหลายร้อยปี แต่เราก็ยังต้องเผชิญกับการต่อสู้และกิเลสอยู่เหมือนเดิม

ผู้เขียนต้องการให้คนยุคปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตใจที่มุ่งมั่นจริงจัง มีความใฝ่ฝัน มุ่งแสวงหา มุ่งแสวงธรรม อย่างไม่ย่อท้อ เหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเรา อยากให้คนรุ่นใหม่หันมาให้คุณค่าความสำคัญกับการฝึกจิต การฝึกฝนตนเอง เผื่อว่าคนสมัยปัจจุบันจะได้ตระหนักถึงพิษภัยของลัทธิวัตถุนิยมที่มุ่งแสวงหาความเจริญทางวัตถุที่มากจนเกินไป

นี่คือความมุ่งหวังของนักเขียนที่มีต่อนิยาย “มูซาชิ” เล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • มูซาชิ ปัจฉิมบรรพ ลำดับ 1 ภาคดิน
  • ผู้เขียน: สุวินัย ภรณวลัย
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 544 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2562
  • ISBN: 9786167982366