หลุนอี่ว์ คือเพชร คือ ปัญญา คือ มณีล้ำค่า

ช่วยตัดมายาแห่งโลก นี่คือโศลกที่ยิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมจีน

เมื่ออายุ 15 เราตั้งมั่นกับการร่ำเรียน

เมื่ออายุ 30 เราตั้งหลักได้มั่นคง

เมื่ออายุ 40 เราไม่พะวงสงสัย

เมื่ออายุ 50 เรารู้บัญญัติสวรรค์

เมื่ออายุ 60 หูของเราฟังโดยไม่หวั่นไหว

เมื่ออายุ 70 เราทำตามใจปรารถนาได้โดยไม่ละเมิดครรลอง

ข้อมูลหนังสือ