หนังสือเล่มนี้มอบแผนที่สำคัญให้เรา ในการสำรวจชีวิตสมัยใหม่ บอกเงื่อนไข ข้อจำกัด กระบวนการปรับตัว เพื่อรับมือกับการผจญภัยในช่วงชีวิต 100 ปี นี่คือหนังสือสำคัญของทศวรรษนี้และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราต้องย้อนกลับมาคิดถึงการเดินทางภายใน เมื่อเราพบว่า แผนที่นั้นมิได้นำเราไปไกล หากว่านำเรากลับมาที่เดิม และนั่นจะเป็นการเริ่มต้นเดินทางของเราอีกครั้ง

ดังท่านขงจื่อ กล่าวว่า "อายุ 50 จึงทราบเจตนารมณ์ของฟ้า" เจตนารมณ์ฟ้านั้นดำรงอยู่ ขึ้นอยู่กับเราว่าจะรู้พบหรือไม่ในช่วงเวลา 100 ปี ในอนาคตอันใกล้ เราจะกลายเป็นคนรุ่นแรกที่มีอายุขัยเฉลี่ยถึง 100 ปี อนาคตที่คิดว่าจะเป็นจะมี จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เราจะจัดการการงาน การเงิน การศึกษา ความสัมพันธ์ และการรักษาสุขภาพอย่างไร เพื่อให้อายุ 100 ปี เป็นพรจากฟ้า และเป็นช่วงเวลาเปี่ยมสุขแทนที่จะเป็นทุกข์และเปลี่ยวเหงา

นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายประเทศชาติ มนุษยชาติ และจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญที่สุด

ข้อมูลหนังสือ