หากคราฟต์คือจิตวิญญาณของอิตาลี จิตวิญญาณเหล่านี้ย่อมปรากฏอยู่ใน ข้าวของ เครื่องใช้ ถนนหนทาง อาหาร เครื่องดื่ม ที่ผสมกันอย่างกลมกลืนกับวิถีชีวิตผู้คนบนดินแดนแห่งชีวาแสนหวาน หรือ La Dolce Vita อันเป็นสมัญญาแห่งอิตาลี

ข้อมูลหนังสือ

  • Italy Crafted ลีลาอิตาลี
  • ผู้เขียน: พลอย จริยะเวช
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 368 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2561
  • ISBN: 9786167982311