การได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ประกอบทฤษฎี DISRUPTION จะเป็นการเปิดจักรวาลความคิดของท่านขนานใหญ่ 

หนังสือเล่มนี้สั้นมาก ใช้เวลาอ่านไม่นาน แต่มันคือบทสรุปแห่งประสบการณ์ทั้งชีวิตของอาจารย์และที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งได้ชื่อว่า ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของศตวรรษที่ 21

"นี่คือหนังสือที่ผู้กระหายความสำเร็จต้องอ่านอย่างเคร่งครัด มิใช่เพื่อตอบว่า ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ เหมือนหนีงสือทั่วไป หากหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามใหญ่กว่าว่า เราควรประสบความสำเร็จอย่างไร โดยไม่ทิ้งสิ่งมีค่าไว้เบื้องหลัง ทั้งศรัทธา คุณค่า ครอบครัว บุตรธิดา ซึ่งคนส่วนใหญ่ มักยอมจ่ายราคาเพื่อแลกมาซึ่งความสำเร็จในระยะสั้น อันมักนำมาซึ่งหายนะในระยะยาว"

— ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ข้อมูลหนังสือ

  • ปัญญาวิชาชีวิต
  • แปลจากหนังสือ: How Will You Measure Your Life?
  • ผู้เขียน: Clayton M. Christensen
  • ผู้แปล: ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786167982298