มิยาโมโต้ มูซาชิ เริ่มต้นชีวิตในนวนิยายด้วยฉากใหญ่ในสนามรบ และปิดฉากจบวัยหนุ่มในสนามประลอง ระหว่างทางแห่งการแสวงหาล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวให้ครุ่นคิด เช่นเดียวกับชีวิตของเราทุกคน จากมูซาชิฉบับท่าพระจันทร์ ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์คบไฟ ครั้งแรกเมื่อปี 2538 มูซาชิฉบับครบรอบ 19 ปี อันเป็นเลขมงคลที่อาจารย์สุวินัยยึดถือนั้น ทางสำนักพิมพ์ได้ทำการแก้ไขสำนวนบางส่วน เช่นสรรพนามแทนตน จาก ผม เป็น ข้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหน้า ขนาดของอักษรและการจัดวางภาพประกอบ เพื่อให้เกิดอรรถรสแห่งการอ่านดุจการอ่านคัมภีร์โบราณใต้แสงเทียน

การได้ย้อนกลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมหลังเวลาผ่านไปเกือบ 20 ปี นอกจากจะช่วยให้แต่ละท่านมีโอกาสทบทวนชีวิตที่ล่วงผ่านแล้ว ภูมิปัญญาแห่งมูซาชิที่อาจารย์สุวินัยภรณวลัยถ่ายทอดฝากไว้ให้แผ่นดินไทยนั้น อาจเป็นเฉกเช่นกัลยาณมิตรที่ช่วยประคองชีวิตผู้อ่านแต่ละท่านให้ผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในเบื้องปัจจุบันหรือเบื้องหน้าได้

"หนึ่งในนวนิยายที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้อ่านมา คุ้มค่า คุ้มเวลา เป็นเสาหลักที่ใช้ในการสร้างซีรีส์ปัญญาทั้ง FUTURE, PAST และ ONE MILLION มีบทเรียนนับร้อยหมื่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ และน่าจะมีสักหนึ่งที่แทงทะลุถึงใจคุณ"

— ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

ข้อมูลหนังสือ

  • มูซาชิ ฉบับท่าพระจันทร์
  • ผู้เขียน: สุวินัย ภรณวลัย
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 720 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786167982267