หนังสือที่ไขปริศนาแห่งความคิดใหม่ (big idea) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลามหัศจรรย์ (magical moment) ว่ามันสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาล ถ้าถูกวางถูกที่ (context) ถูกทาง (culture) ได้อย่างไร

หนังสือที่แปรสมการของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และจิตใต้สำนึกของคาร์ล ยุง ให้กลายเป็นสินทรัพย์

หนังสือที่คุณจะพบการเชื่อมต่อร้อยหมื่นจุดบนท้องฟ้า ให้กลายเป็นปัญญาแห่งหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ONE MILLION ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น
  • ผู้เขียน: ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786167982250