ถ้าแสงมีอยู่น้อยเราก็ยอมรับว่ามีอยู่น้อย เราจะปล่อยตัวเราให้ซึมซาบในความมืด และ ณ ที่นั้น เราก็พบความงามตามแบบอย่างของมัน

ข้อมูลหนังสือ