อ่านหนังสือ HOW-TO มากเล่ม ฟังผู้รู้มากมาย มองหาแรงบันดาลใจใหม่ทุกวัน แต่ทำไมยังคงไม่สามารถสร้างผลงาน กระทั่งหาการงานอันเป็นที่รักได้

คิดการใหญ่ พบปะผู้คนหลากหลาย ขายความคิดเรื่อยไป แต่ทำไมยังตั้งตัวไม่ได้เสียที

มีความรู้ท่วมหัว ปริญญาหลายใบ เข้าเรียนครบหลักสูตรใหม่ ไปทุกงานสัมมนา แต่ทำไมค้าขายสู้คนธรรมดาข้างถนนไม่ได้

เรียนรู้ปรัชญา วิธีคิด บทเรียนในอดีต ที่เชื่อมต่อถึงปัจจุบัน พลันเห็นอนาคตได้จากหนังสือเล่มใหม่ของ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
.

ข้อมูลหนังสือ

  • PAST ปัญญาอดีต
  • ผู้เขียน: ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 269 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2560
  • ISBN: 9786167982212