พลอย จริยะเวช ถ่ายทอดแก่นของสไตล์จากประสบการณ์หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ
ชัยอนันต์ สมุทวณิช ถ่ายทอดสาระของชีวิตและวิธีคิด สะท้อนเส้นทางสู่การเป็นราชบัณฑิตและนักคิด

นี่คือหนังสือเล่มสำคัญที่พ่อลูกร่วมงานกันเป็นงานสร้งสรรค์อย่างละเมียดละไมและกลายเป็นงานคลาสสิกทันที เป็นหนังสือดีที่น่าสะสม ทั้งสวยงามและทรงคุณค่าเป็นผลงานของวันเวลาแห่งชาติ

ข้อมูลหนังสือ