ดรักเกอร์จะตั้งคำถามสำคัญ เพื่อให้คุณค้นหาตัวเองว่า จุดแข็งคุณอยู่ที่ไหน คุณมีวิธีการเรียนรู้แบบไหน คุณมีวิธีการทำงานอย่างไร คุณทำงานได้ดีในองค์กรขนาดใหญ่ หรือทำได้ดีกว่าในองค์กรขนาดเล็ก คุณให้คุณค่ากับสิ่งใด คุณค่าของคุณตรงกับคุณค่าขององค์กรหรือไม่ ด้วยการตอบคำถามใหญ่ๆ มากมายหลายคำถามในเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่า ที่ทางของคุณอยู่ที่ไหนและคุณควรสร้างสรรค์สิ่งใดให้กับโลกนี่คือหนังสือขนาดเล็ก แต่อัดแน่นด้วยคำถามใหญ่ ที่จะช่วยคุณหาคำตอบให้กับชีวิตในยุควิกฤตที่คุณต้องคิดเรื่องการจัดการตนเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • ปัญญางาน จัดการตน
  • แปลจากหนังสือ: Managing Oneself
  • ผู้เขียน: Peter F. Drucker
  • ผู้แปล: ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 231 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786167982175