เมื่อ "คัมภีร์ห้าห่วง" สุดยอดพิชัยสงครามญี่ปุ่นหลอมรวมเข้ากับ "ซุนหวู่" ที่สุดแห่งพิชัยสงครามจีน โดยมีภูมิปัญญาตะวันออกเป็นเชื้อไฟ จึงเกิดกระบี่แห่งปัญญาเล่มใหม่ ชื่อว่า "ภูมิปัญญามูซาชิ"

งานเขียนไตรภาคของอาจารย์สุวินัย อันประกอบด้วยแกะรอยทักษิโณมิคส์ การเมืองเชิงบูรณาการ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงลึก ไม่เพียงแต่ตีแตกและตีตกระบอบดังกล่าวเท่านั้น แต่อาจารย์สุวินัยยังพยายามนำพาผู้อ่านให้ก้าวข้ามระบอบดังกล่าวไปสู่แนวทางการเมืองใหม่ที่มีลักษณะบูรณาการ อันน่าจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตมากขึ้น

แน่นอนข้อเสนอของอาจารย์สุวินัยไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกวิชาการและโลกการเมืองจะรับได้โดยง่าย หลายคนอาจตั้งข้อสงสัย หลายคนอาจกล่าวหาว่าเข้าข่ายเพ้อฝัน ไม่ต่างจากวันที่อาจารย์สุวินัยเริ่มต้นพูดถึงทุนนิยมฟองสบู่ในอดีต แต่ดูเหมือนว่าอาจารย์สุวินัยจะก้าวพ้นจากควางกังวลดังกล่าว แม้ความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งของพรรคมหาชนที่อาจารย์สุวินัยก้าวเข้าไปสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดทางเลือกที่สาม ก็หาใช่ปัจจัยที่จะทำให้อาจารย์สุวินัยลดละความพยายามในการผลิตคำตอบใหม่ๆ ให้กับสังคมใหม่ หนังสือ ภูมิปัญญามูซาชิ : วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ ถือเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ

  • ภูมิปัญญามูซาชิ วิถีแห่งกลยุทธ์เชิงบูรณาการ
  • ผู้เขียน: สุวินัย ภรณวลัย
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 294 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786167982151