แม้จะเกริ่นนำเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก และความหวาดกลัวที่ชนชั้นนำในอดีตมีต่ออนาคต แต่หนังสือเล่มนี้หาได้วางเป้าหมายไปที่การเปลี่ยนแปลงโลก หากฉายภาพใหญ่ของโลกและอนาคตที่เดินทางมาถึงแล้วเพื่อให้ผู้อ่านเตรียมรับมือ 

และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโลกภายใน เมื่อโลกภายในเปลี่ยน ความคิดจิตใจเปลี่ยน เราจึงจะสามารถเปลี่ยนโลกภายนอกได้ หากโลกภายในไม่เปลี่ยน ไฉนเลยจะเปลี่ยนแปลงใคร

หนังสือเล่มนี้มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงตน การสร้างตนเองขึ้นมาใหม่ของผู้อ่านในโลกยุคที่รัฐบาลไม่มีบริการหลังการขาย การงานไม่ใช่สิ่งหาง่ายและประชาชนต้องเอาตัวรอดให้ได้ในสถานการณ์เลวร้ายที่กำลังจะมาถึง

หนังสือเล่มนี้มิใช่สูตรสำเร็จหรือเคล็ดลับที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนชีวิตได้ในเวลาอันสั้น มั่งคั่งในเวลาชั่วข้ามคืน หรือมีความสุขยืนยาวโดยไม่ลงมือทำ ฉลาดล้ำโดยไม่ต้องศึกษา หรือพบทางออกจากปัญหา โดยหันไปหาวิธีการเก่าๆ

หนังสือเล่มนี้ชักชวนท่านผู้อ่านให้เดินทางร่วมกันไปสู่อนาคตด้วยการศึกษาประสบการณ์จากทั่วโลก แล้วลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น โดยไม่หวั่นต่อเสียงวิพากษ์ ไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
แต่ขบคิด สร้างสรรค์ สร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่า เพื่อให้ปัจเจกชนธรรมดาสามารถกำหนดอนาคตของตนได้ในยุควุ่นวายโกลาหล

หนังสือเล่มนี้วางสารบัญที่ละบทให้ผู้อ่านค่อยๆ ทบทวนตนเองในทางหลักการและเล่ากรณีศึกษาของผู้ที่ผ่านการทำงานจริงมาก่อน โดยพาผู้อ่านเดินทางย้อนเวลาไปมาเพื่อทบทวนประวัติศาสตร์และสร้างปัญญาสู่อนาคต

ข้อมูลหนังสือ