ชีวิตต้องมีช่วงเวลาที่ออกแรงหนักและเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น แต่ชีวิตก็ต้องมีการหยุดพักบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อประเมินว่าเรากำลังจะไปทางไหน เราอยากไปถึงที่หมายเร็วเพียงใด และที่สำคัญกว่าก็คือ ทำไมต้องเร็ว ช้าก็งดงามได้

หนังสือเล่มนี้ บรรยายสภาพและผลร้ายของชีวิตที่เร่งร้อน จากนั้นวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงสาเหตุ และเสนอทางออกโดยชี้ให้เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตที่เนิบช้าพร้อมการเสนอตัวอย่างรูปธรรมที่มีบุคคลและชุมชนหลายแห่งริเริ่ม และได้รับอานิสงส์แห่งวิถีชีวิตที่เนิบช้าแล้วจำนวนไม่น้อย    

หนังสือเล่มนี้ จึงควรค่าแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับคนไทยปัจจุบันที่ผู้คนกำลังต้องมีชีวิตเร่งร้อนทุรนทุรายอยู่กับการแข่งขัน จนแทบจะพากันหลงลืมหรือไม่สามารถดำเนิน "วิถีชีวิตพอเพียง" ตามทางสายกลางอันเป็นหนทางชีวิตอันประเสริฐไปแล้ว

ข้อมูลหนังสือ

  • เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น
  • แปลจากหนังสือ: In Praise of Slowness: How a Worldwide Movement Is Challenging the Cult of Speed
  • ผู้เขียน: Carl Honoré
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 352 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2559
  • ISBN: 9786167982106