ความตายอาจมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการสูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนรัก การจากไปของเพื่อนร่วมชั้น  หรือกระทั่งการสูญเสียคนสำคัญในครอบครัว เด็กๆ อาจได้รับผลกระทบกระเทือนทางจิตใจ และกลายเป็นบาดแผลทางใจ (Trauma) ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเขาในอนาคต หากผู้ใหญ่อย่างเราไม่ได้เตรียมความพร้อมให้เด็กทำความเข้าใจกับความตายและจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างผิดวิธี

มีงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การที่เราเริ่มเปิดอกพูดคุยกับเด็กเรื่องความสูญเสีย การจากลา หรือความตาย ได้เร็ว ก็ยิ่งเป็นการดีต่อเด็กมากเท่านั้น เราสามารถสร้างบทสนทนาเพื่อให้เด็กตั้งคำถาม และเราต้องค่อยๆ รับฟังและตอบคำถามพวกเขาอย่างตั้งใจ หากเราทำให้เรื่องความตายกลายเป้นเรื่องสามัญได้ เด็กๆ จะกล้าเปิดเผยความรู้สึกกับเรา หากพวกเขาตกอยู่ในความเศร้าหรือต้องสูญเสียอะไรบางอย่าง และมันจะทำให้พวกเขาเติบโตและเรียนรู้ความหมายของชีวิตได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • คุณปู่หลังความตายเป็นอย่างไรกันนะ?
  • ผู้เขียน: Pimm Van Hest
  • ผู้แปล: วารยา ศุภศิริ
  • สำนักพิมพ์: YF CULTURE
  • จำนวนหน้า: 36 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786167976396