รวมเคล็ดวิชา "ความลับของฟ้า" ที่ ธนา เธียรอัจฉริยะ กลั่นสกัดออกมา เป็นแก่นสำคัญสำหรับการทำงานและดำเนินชีวิต อ่านเพื่อเติมพลังชีวิตและเติมความหวังในหัวใจ

ยิ่งเอากำลังออก ยิ่งได้กำลังกลับ
ยิ่งไม่รู้ ยิ่งรู้
ยิ่งไม่รู้ ยิ่งไม่กลัว
ยิ่งไม่มีประสบการณ์ ยิ่งแตกต่าง
ยิ่งไม่มี ยิ่งสร้างสรรค์
ยิ่งล้มเหลว ยิ่งเรียนรู้
ยิ่งวิกฤติ ยิ่งมีโอกาส
ยิ่งเข้าใจเขา เรายิ่งได้
ยิ่งให้ ยิ่งได้
ยิ่งพอ ยิ่งสุข
ยิ่งมีวินัย ยิ่งเป็นอิสระ

ข้อมูลหนังสือ