โลกเต็มไปด้วยความผันผวน เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว การเรียนรู้ต้องวิ่งไล่ให้ทัน โรคระบาดใหญ่อย่างโควิด-19 นับเป็น ‘ช่วงเวลาสำคัญ’ สำหรับทุกคน

ในวิกฤตแบบนี้ แต่ละคนล้วนพยายามนิยาม 'ตัวตนใหม่' ปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ ทำทุกวิถีทางเพื่อปรับตัวให้เข้ากับโอกาสใหม่ ทำทุกกระบวนท่าที่ให้อยู่รอด และหาวิธีพาทีมงานและเพื่อนร่วมสังคมให้รอดไปด้วยกัน

ช่วงเวลาเช่นนี้เองคือ ‘Defining Moment’ 

เวลาแห่งการ 'นิยามตัวตนใหม่'

‘รวิศ หาญอุตสาหะ’ รวบรวมและเรียบเรียงแง่มุมสำคัญสำหรับห้วงยามเช่นนี้ออกมาเป็นงานเขียนขนาดกระชับแต่เข้มข้นเหมาะกับช่วงเวลาอย่างยิ่ง อ่านเพื่อเสริมมุมมองสำหรับตัวเอง ธุรกิจ และโลกขณะนี้ เพื่อนิยามตัวเองใหม่ในช่วงเวลาของ..."รุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลง"

ข้อมูลหนังสือ

  • รุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้เขียน: รวิศ หาญอุตสาหะ
  • สำนักพิมพ์: KOOB
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2564
  • ISBN: 9786167942711