หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณมองสิ่งของรอบตัวด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป ทำให้คุณมองเห็นความหมายที่มากไปกว่าอค่ข้าวของคุ้นตา

รวมความเรียงอ่านง่าย สบายใจ แต่แฝงอะไรชวนคิดไว้มากมาย อ่านแล้วอาจได้ยินเสียงในใจของตัวคุณเอง นี่คือหนังสือที่ผู้อ่านจำนวนมากชื่นชอบ จนได้รับการตีพิมพ์มาถึง 25 ครั้ง

ข้อมูลหนังสือ

  • สิ่งมหัศจรรย์ธรรมดา
  • ผู้เขียน: นิ้วกลม
  • สำนักพิมพ์: KOOB
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 25 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786167942346