คนฉลาดแค่ไหนก็กลายเป็นคนโง่เง่าได้เมื่อมีความรัก รักทรงอานุภาพเหลือเกิน มีคำถามมากมายในห้วงเวลาที่เรารู้สึกดีกับใครสักคน บางครั้งดูสวยงามหอมหวาน แต่ในเวลาเดียวกันก็มีรสขม ผิดไหมที่เราจะรัก ผิดไหมที่เรารักกัน ความรักที่เป็นไปไม่ได้ควรจะดำเนินต่อไปอย่างไร เราจะลืมความทรงจำอันเจ็บปวดนี้ได้อย่างไร เราจะเก็บรักษาความรักให้สวยงามไว้ด้วยวิธีไหน ท่ามกลางทะเลแห่งความรักเต็มไปด้วยคลื่นลมแห่งความสับสน ในห้วงรัก ยากที่จะมองเห็นอะไรชัดเจน อาจต้องถอยตัวเองออกมาเพื่อมองเห็นความเขลาที่เราไม่รู้ตัว และอาจต้องมีบางคนร่วมสนทนาเพื่อหาคำตอบของความรัก…

ข้อมูลหนังสือ

  • คำตอบของความรัก (In Love We Fall)
  • ผู้เขียน: นิ้วกลม
  • ออกแบบปก: Manita Songserm
  • สำนักพิมพ์: KOOB
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786167942315