ชีวิตเป็นเรื่องยาก มีโจทย์มากมายที่รอให้เราทำความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วจะมีโจทย์ใหม่ถาโถมเข้ามาเสมอ เราตั้งความหวัง ผิดหวัง แล้วตั้งความหวังอีก เรามีความสุขแล้วกลับเป็นทุกข์ด้วยเรื่องเดียวกัน มิตรภาพที่เคยมีกลับเลือนหายไปโดยไม่รู้ตัว การงานยังมีอีกหลายแง่มุมให้เราเรียนรู้และพัฒนา เราอยากเข้าใจโลกและชีวิต เราอยากเข้าใจผู้คนที่เดินสวนกันไปทุกเมื่อเชื่อวัน เราอยากเข้าใจตนเอง ด้วยความเข้าใจนั้นจะทำให้เราหายใจต่อไปอย่างมีความสุขมากขึ้น และนั่นคือความหมายของการเติบโต ผ่านเวลาเราย่อมสามารถโอบกอดสิ่งที่ชีวิตมอบให้ได้ ทั้งดีและร้าย นั่นคือผลลัพธ์ของประสบการณ์ เปลี่ยนผ่าน เพื่อเข้าใจ…

ข้อมูลหนังสือ

  • ความพยายามเข้าใจชีวิต (In Age We Understand)
  • ผู้เขียน: นิ้วกลม
  • ออกแบบปก: Manita Songserm
  • สำนักพิมพ์: KOOB
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786167942285