ถึงวันวัยหนึ่งเราจำเป็นต้องรู้ว่า 'สถานที่ดีต่อหัวใจ' ของเราคือที่ไหน มันตั้งอยู่ละติจูด-ลองจิจูดใดของโลก อยู่ทิศไหนของเมืองที่เราอยู่อาศัย เพราะยิ่งเติบโตขึ้น เราใช้งานหัวใจของเราหนักหนาขึ้นทุกวัน บางครั้งมันถูกปู้ยี่ปู้ยำ บางครั้งเราก็ใช้ความคาดหวังทำร้ายหัวใจของเราเอง จึงควรมีบางสถานที่ที่เป็นเหมือนขุมพลังในหลายๆ ด้าน อาจเป็นด้านอารมณ์ สุขภาพ ความรู้สึก จิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ และพลังชีวิต

เราควรมีสถานที่เช่นนี้ไว้ วันไหนที่เหนื่อยและเมื่อยล้า อย่างน้อยเราก็รู้ว่าจะไปหย่อนหัวใจไว้ที่ไหน

สถานที่ในหนังสือเล่มนี้คือ 'สถานที่ดีต่อหัวใจ'

ข้อมูลหนังสือ

  • Places • Happiness สถานที่ดีต่อหัวใจ
  • ผู้เขียน: นิ้วกลม
  • สำนักพิมพ์: KOOB
  • จำนวนหน้า: 260 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ตุลาคม 2559
  • ISBN: 9786167942216