"ปัญญาชน คือ คนี่ซื่อตรงกับชุดความคิดทางการเมืองและสังคมหนึ่ง

                           แต่ถึงกระนั้น เขาก็ไม่หยุดที่จะต่อต้านท้าทายมัน"

                                                                         ฌอง-ปอล ซาทร์

ข้อมูลหนังสือ

  • Les Citations ปัญญาจารย์การเมือง
  • ผู้เขียน: ปิยบุตร แสงกนกกุล
  • สำนักพิมพ์: Shine Publishing House
  • จำนวนหน้า: 448 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2565
  • ISBN: 9786167939193