ในระบอบประชาธิปไตย กษัตริย์จึงไม่มีทางกระทำผิด (The King can do no wrong) เพราะกษัตริย์ไม่ทำอะไรเลย (The King can do nothing) แต่เป็นผู้ลงนามรับสนองฯต่างหากที่เป็นผู้กระทำและเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น การอธิบายว่า The King เป็นมนุษย์จึงสามารถ do wrong ได้นั้น แม้ฟังแล้วอาจซาบซึ้งว่าเป็นกรณีที่กษัตริย์มีน้ำใจและประกาศว่าตนอาจทำผิดพลาดได้เสมอเหมือนคนทั่วไปแต่คำพูดเช่นนี้ผิดหลักประชาธิปไตยอย่างยิ่ง เพราะหากบอกว่ากษัตริย์ทำผิดได้ นั่นแสดงว่า กษัตริย์จะทำการเกินกว่ารัฐธรรมนูญกำหนด จะทำการลำพังด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้รับสนองฯ หากกล่าวอย่างเคร่งครัดแล้ว ในระบอบประชาธิปไตย ยอ่มไม่มี The King ที่ can do wrong เพราะในระบอบประชาธิปไตยมีแต่ The King ที่ can do nothing

ข้อมูลหนังสือ

  • ราชมัลลงทัณฑ์ บัลลังก์ปฏิรูป (ปกใหม่)
  • ผู้เขียน: ปิยบุตร แสงกนกกุล
  • ออกแบบปก: Wrongdesign
  • สำนักพิมพ์: ไชน์
  • จำนวนหน้า: 360 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — ธันวาคม 2563
  • ISBN: 9786167939155