ฉันดื่มเบียร์ไม่เมาเสียแล้ว เพลงก็ไม่ซึ้งเหมือนก่อน ฉากเก่าๆ ผุพังเหมือนสีหลุดลอกบนผนังบ้านทรุดโทรม กลายมาเป็นคนที่ไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเคยเทศนา

 

เป็นโรแมนติกที่รุ่มรวยด้วยชั้นเชิง เป็นชั้นเชิงอันอุดมมาจากต้นธารแห่งตัวตนของเขา เก็บเกี่ยวเพิ่มเติมโดยระยะผ่านจากการสร้างงานมาอย่างต่อเนื่อง

เป็นเนื้อสารวิพากษ์ซากเดนเผด็จการและจารีตนิยม, เป็นปากเสียงของประชาชนคนชั้นใต้ถุนสังคมที่หนักแน่นจริงจัง ไม่คลุมเครือ ไม่เหลียวหน้าเหลียวหลังลังเล

— ประกาย ปรัชญา

ข้อมูลหนังสือ