สังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยความขัดแย้งรุนแรง เต็มไปด้วยการบิดเบือนความจริง เต็มไปด้วยการปิดกั้นกดปราบเสรีภาพในการแสดงออก เปรียบเทียบเสมือนกับฝันร้ายทั้งที่ตื่น โดยไม่ได้ตั้งใจ ทัศนียภาพที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นเล่มนี้ สะท้อนออกมาราวกับว่า มันคือความฝันวันที่เรายังหลับอยู่และยังฝันต่อ...แม้ว่าเราจะตื่นมาแล้ว 20 ปีผ่านไป รวมเรื่องสั้น “วันเงียบ” เล่มนี้ คือการรวบรวมงานเขียนของรัชตะ อารยะ ที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้น ต่างกรรมต่างวาระ และในฐานะนักเขียน งานวรรณกรรมสำหรับเขาก็คือการเล่าเรื่อง

ข้อมูลหนังสือ