สารบัญ


- มองทักษิณสามครั้ง

- ศีลธรรมของคานท์

- ระหว่างรอเปาโล

- แบทคิด

- วิกีลีคส์ฉบับเปรม, สิทธิ, อานันท์

- บทสนทนาเกี่ยวกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ

- พันธมิตรกับสัญญาณอันสับสนจากราชสำนัก

- คนที่ไม่ยอมให้ความจงรักภักดีถูกทรยศ

- สถานภาพของสถาบันกษัตริย์หลังเหตุการณ์นองเลือด

- การเมืองของความน้อยเนื้อต่ำใจ

ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ

  • การเมืองโมเบียส
  • ผู้เขียน: วาด รวี
  • สำนักพิมพ์: ไชน์
  • จำนวนหน้า: 257 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786167939070