นี่คือวัคซีนตัวใหม่ของนักเขียนใน พ.ศ. นี้ หากเขาหรือเธออยากหยั่งยืนอย่างองจาจและเป็นพลวัตรอันสำคัญต่อการเขียนวิวัฒน์ของวรรณกรรมไทยในปัจจุบัน
-อุทิศ เหมะมูล

ในภาวะระหว่าง “ความหวาดกลัวและความเฉยชา” อย่างน้อยเสียงของวาด รวี แม้อาจแผ่วเบาเมื่อเทียบกับเสียงป่าวและเป่าทัดทานการมาถึงของแสงสว่างก็ยังเป็นสัญญาณของความหนักแน่นและมุ่มั่น ยืนยันว่า “ความใส่ใจ” ยังไม่หายสูญไป และไม่สูญหายไป
-ปราบดา หยุ่น

ข้อมูลหนังสือ

  • ในลวงใจ
  • ผู้เขียน: วาด รวี
  • สำนักพิมพ์: ไชน์
  • จำนวนหน้า: 356 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กุมภาพันธ์ 2559
  • ISBN: 9786167939032