หนังสือ ‘หมูบินได้’ ที่ท่านถืออยู่นี้เมื่อครั้งถูกจัดพิมพ์ครั้งแรกในปี 2001 ซึ่งได้สร้างปรากฏการณ์เล็กๆ แก่แวดวงหนังสือและงานวรรณกรรม ก่อให้เกิดคำถามและข้อถกเถียงทางสังคม ทั้งเสียงชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากถูกนำเสนอในรูปแบบที่ถือว่าค่อนข้างใหม่ในเวลานั้น

‘หมูบินได้’ เป็นงานวรรณกรรมที่ถูกตีความได้หลากหลายทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา รวมถึงการจัดหมวดหมู่ประเภทของหนังสือ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ‘หมูบินได้’ ได้ขับเคลื่อนความรู้สึกของผู้อ่านแทบทุกคนที่เคยได้สัมผัส ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและส่งอิทธิพลต่อผู้คนเป็นจำนวนมาก

ในขณะที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ‘หมูบินได้’ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 นับตั้งแต่การจัดพิมพ์ครั้งแรกและจะบรรลุนิติภาวะสมบูรณ์ในเดือนธันวาคม 2021 ผ่านการถูกซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนำไปแปลไปเป็นภาษาต่างประเทศทั้ง ภาษาจีนแบบตัวเต็ม(ในไต้หวัน) จีนตัวย่อ(ในจีนแผ่นดินใหญ่) และภาษาเวียดนาม รวมถึงภาษาอื่นๆที่กำลังจะตามมาอีกในอนาคต อีกทั้งยังเคยถูกนำไปดัดแปลงสร้างเป็นละครเวที บัลเล่ต์ บทเพลง ส่วนหนึ่งของละครซีรี่ส์ และถูกนำไปใช้เป็นหนังสือนอกเวลาสำหรับบางโรงเรียน

นอกจากนั้น ‘หมูบินได้’ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหนังสือดีเด่น Seven Book Awards ประจำปี 2003-2004 และถูกแนะนำให้เป็น 1ใน100หนังสือที่คุณควรอ่านก่อนตาย จาก NJ magazine

แต่เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของการมีส่วนร่วมในหนังสือเล็กๆเล่มนี้ หาใช่ประวัติศาสตร์ รางวัล หรือปรากฏการณ์ใดๆ แต่คือการที่ ‘หมูบินได้’ ได้เป็นที่รักของผู้อ่านและเคียงข้างเติบโตผ่านคืนวันมาด้วยกันจวบสองทศวรรษ 20 ปี ‘หมูบินได้’

ข้อมูลหนังสือ