สิบสองความเรียงเรื่องรักบนรายทาง
จากนักเขียนหัวใจอบอุ่นที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ผ่านตัวหนังสือ 

"ขอให้รักคุ้มครอง" รวบรวม 12 ความเรียงเรื่องรักรายทาง โดย องอาจ ชัยชาญชีพ นักเขียนหัวใจอบอุ่นที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ผ่านตัวหนังสือของเขา นำเสนอเรื่องราว "ความรัก" ของผู้คนที่เขาได้พบเจอในแต่ละช่วงเวลา ทั้ง "สุข เศร้า เหงา รัก" ฯลฯ และด้วยการเล่าเรื่องที่ทำให้ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมตลอดจนรู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์ ผ่านการถ่ายทอดมุมมองความรักในแบบเฉพาะตัวของผู้เขียน จึงทำให้ทั้งสิบสองความเรียงในหนังสือเล่มนี้สามารถเข้าไปสัมผัสหัวใจของผู้อ่านได้ในทุกห้วงอารมณ์

ข้อมูลหนังสือ