กระดูกของเขาสามารถประสานตัวฟื้นคืนสภาพได้ก็จริง นั่นก็มิได้หมายความว่าเขาไม่เจ็บปวด กระดูกสันหลังที่ถูกกระเเทกจนแตกหักสร้างความปวดร้าวเจียนตายเสมอ แต่ก็ไม่เคยมีใครสนใจจะทำความเข้าใจ

ทุกคนคิดเพียงว่าเดี๋ยวเดียวเขาก็จะกลับฟื้นคืนมาได้อีก ทำราวกับว่าเขาเป็นมนุษย์อมตะ ราวกับเป็นตัวประหลาดที่ไม่รู้จักความเจ็บปวด

ข้อมูลหนังสือ