กาลครั้งหนึ่งไม่อาจระบุได้ ยังมีเทพเจ้าร่างใหญ่ สุดอินดี้ไม่มีใครเกิน อาศัยอยู่ยังดินแดนห่างไกลบ้าง-ใกล้บ้าง ขึ้นอยู่กับแรงกายแรงใจผู้ดั้นด้นเดินทางมาหา

หลายคนมาสักการะขอพร บางคนมาขอคำปรึกษา บางตนมาท้าทาย บางคนมาขายตรง บางคนมาปักหมุดเซลฟี่ แล้วแต่ว่าเทรนด์ไหนกำลังมา

แต่ที่แน่ๆ คนส่วนมากนั้นมาเพื่อบอกเล่าถึงปัญหาของตน ระบายความทุหกข์ เศร้า เหงา รัก แก่เทพเจ้าจอมตะกละ แสนเกียจคร้านและเอาแต่ใจ

เทพเจ้าที่ใครต่อใครเรียกขานท่านว่า…เทพเจ้าแมว แพนดาด้า

ข้อมูลหนังสือ