บ้านอัจฉริยะที่ข้าวของเครื่องใช้สื่อสารกันเอง?
สายรัดข้อมืออัจฉริยะที่จะคอยติดตามกิจกรรมของเราเพื่อสร้างบริการสุขภาพเฉพาะบุคคล? 
รถยนต์ที่ขับเคลื่อนและเลือกเส้นทางเองโดยประมวลผลจากข้อมูลที่ได้รับจากถนนอัจฉริยะ? 
อนาคตแห่งการจับจ่ายที่สินค้าต่างๆ จะเตือน แนะนำ และออกแบบโปรโมชั่นเฉพาะบุคคลให้กับคุณโดยตรง?

โลกในนิยายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ภาพที่อยู่ไกลเกินฝันอีกต่อไป เมื่อ “อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง” หรือ “Internet of Things” กำลังจะปฏิวัติอุตสาหกรรมและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากกว่าเทคโนโลยีใดๆ ในประวัติศาสตร์

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง จะพาเราท่องโลกแห่งการเชื่อมต่อนี้ ตั้งแต่จุดกำเนิด สถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตที่ระบบอัจฉริยะจะเพิ่มความสามารถขึ้นอย่างทวีคูณ รวมทั้งช่วยขบประเด็นชวนคิดต่างๆ เช่น ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และตลาดแรงงานในสังคมแห่งเครื่องจักรอันชาญฉลาด

คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่อีกต่อไป นวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของชีวิตและการงานของทุกคนอย่าง แน่นอนในอนาคตอันใกล้ แต่ประเด็นสำคัญคือเราจะปรับตัวและใช้ชีวิตในโลกแห่งเครือข่ายอุปกรณ์ดิจิทัลที่กำลังอุบัติขึ้นอย่างรวดเร็วนี้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ