เหตุวินาศกรรม 9/11 สงครามกลางเมืองในซีเรีย ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอล- อิหร่าน การแก่งแย่งทรัพยากรแถบมหาสมุทรอาร์กติก เหตุการณ์อาหรับสปริง การลุกฮือ ของขบวนการ Occupy ทั่วโลก การเปิดโปงข้อมูลสอดแนมพลเมืองโดยเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ... เหตุการณ์สำคัญพลิกโลกเหล่านี้เกี่ยวพันกับภูมิรัฐศาสตร์อย่างไร?

ภูมิรัฐศาสตร์: ความรู้ฉบับพกพา เขียนโดย เคลาส์ ดอดส์ ศาสตราจารย์ ด้านภูมิรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลอนดอน นำเสนอและวิพากษ์ภูมิรัฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ ลึกซึ้ง และรอบด้าน ตั้งแต่ภูมิรัฐศาสตร์คืออะไร และแตกต่างจากภูมิศาสตร์อย่างไร มีที่มาทางประวัติศาสตร์และทางความคิดอย่างไร ราจะศึกษามันอย่างไร รวมถึงให้ภาพการศึกษาภูมิรัฐศาสตร์ทั้งแบบดั้งเดิม ซึ่งอิงกับรัฐชาติ อำนาจอธิปไตย เส้นเขตแดน พรมแดน ฯลฯ และภูมิรัฐศาสตร์แบบใหม่ หรือที่เราอาจเรียกว่าเป็น ภูมิรัฐศาสตร์ เชิงวิพากษ์” หรือ ภูมิรัฐศาสตร์มหาชน” ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ธรรมดาสามัญจนเราอาจไม่คาดคิดว่ามัน สัมพันธ์กับภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างไร   

หนังสือเล่มนี้จะทำให้เห็นว่า เป็นเรื่องจำเป็นยิ่ง ที่เราต้องรู้ภูมิรัฐศาสตร์” เพราะภูมิรัฐศาสตร์ไม่เพียง ช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก แต่ยัง ช่วยเราเปลี่ยนแปลงโลกด้วย

ข้อมูลหนังสือ