ครูที่สอนเก่งมักได้คำชมว่า มีพรสวรรค์” หรือ เกิดมาเพื่อเป็นครู” แต่คนทั่วไปล่ะ จะเป็นครูที่เก่งกาจได้หรือไม่

หนังสือ ครูคุณภาพสร้างได้ (Building a Better Teacher) เล่มนี้ถอดรื้อมายาคติที่ว่าครูที่ดีนั้นต้อง เก่งมาแต่เกิด” เพราะที่จริงแล้ว เราสามารถ สร้าง” ครูคุณภาพได้ผ่านชุดเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยนักปฏิรูปการศึกษา

หนังสือสร้างครูเล่มนี้จะฉายภาพเรื่องราวการปฏิวัติการฝึกหัดครูในอเมริกาที่ผ่านการทดลองสุดขั้วมาแล้วหลายรูปแบบ ทั้งยังลงรายละเอียดตั้งแต่การสร้างหลักสูตรฝึกหัดครู การสร้างห้องเรียนทดลองเพื่อไขความลับการเป็นครูที่ดี การวิจัยการสอนที่หนักแน่นและจริงจัง การสร้างคลังคำเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสอน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลวจากการทดลอง สร้าง” ครูนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

บทเรียนการลองผิดลองถูกของอเมริกาจะช่วยเราถอดรหัสความลับของ ศาสตร์แห่งการสอน” พร้อมตอบคำถามที่ว่า ครูที่ดีนั้นเกิดจากอะไร?” และ การเรียนการสอนที่ก่อประโยชน์โดยแท้จริงนั้นเป็นไปได้หรือไม่?”

ข้อมูลหนังสือ