ในโลกที่หมุนเร็วยิ่งกว่ายุคไหนๆ นี่คือส่วนหนึ่งของสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลง บางเรื่องผ่านมาแล้วผ่านไป แต่หลายเรื่องจะกระทบกับชีวิตแน่นอน Global Change 2 เลือกหยิบเหตุการณ์น่าสนใจมาบอกเล่าด้วยสำนวนอ่านสนุก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ในโลกดิจิทัล นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ และความเคลื่อนไหวในระดับโลก เพื่อให้เท่าทันกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง

วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจำปี 2557 กองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล เป็นเจ้าของงานเขียนกว่า 32 เล่ม รวมทั้งหนังสือสามัญประจำบ้านชุด “โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี” ของสำนักพิมพ์มติชน และ “Edutainment Essay” ของสำนักพิมพ์ openbooks

 

ข้อมูลหนังสือ