"อาหารค่ำมื้อสุดท้าย" โดย เลโอนาร์โด ดา วินชี "ดาวิด" โดย มิเคลันเจโล และ "พระแม่แห่งซิสทีน" โดย ราฟเอล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะจากยุคเรอเนซองส์ ช่วงเวลาสำคัญที่ขับเคลื่อนศิลปวิทยาการของโลกตะวันตกเข้าสู่ยุคสมัยใหม่

ศิลปะเรอเนซองส์มีอะไรให้น่าค้นหา เพราะเหตุใดศิลปะของยุคนี้จึงโดดเด่น จนเป็นที่กล่าวขานจวบจนปัจจุบัน

เจอรัลดีน เอ. จอห์นสัน ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจะพาเราเดินทางย้อนเวลาไปสู่ยุโรปสมัยศตวรรษที่ 15-16 ใน "ศิลปะเรอเนซองส์: ความรู้ฉบับพกพา" เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรามอง เหมือนหรือต่างจากคนยุคก่อนอย่างไรและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจศิลปะเรอเนซองส์ในมิติที่กว้างและลึกกว่าเดิม แต่ด้วยการหยิบยกเฉพาะประเด็นสำคัญ การคิดวิเคราะห์ผ่านผลงานหลากหลายประเภท และการตั้งคำถามเป็นระยะ จะช่วยนำผู้อ่านไปสู่ปริมณฑลของความรู้และความคิดชุดใหม่ๆ ทั้งยังเป็นพื้นฐานในการศึกษางานศิลปะยุคอื่นๆ ต่อไปด้วย

ข้อมูลหนังสือ