โรงเรียนนักเขียน เป็นชื่อคอลัมน์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในนิตยสาร ถนนหนังสือ โดย เพลินตา เป็นผู้เรียบเรียงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งเกี่ยวข้องกับการเขียนไว้เป็นที่เป็นทางอย่างน่าสนใจ บทความที่เกี่ยวกับการเขียนทั้งหมดได้รับการรวมเล่มครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2529 โดยกองบรรณาธิการนิตยสารถนนหนังสือ ใช้ชื่อปกว่า "กข.งานเขียน" โดยโปรยปกไว้อย่างน่าสนใจว่า "ศิลปะการเขียนสอนกันไม่ได้ แต่เรียนรู้ได้" เล่มนี้ได้รับการตอบรับจากนักเขียน ครู อาจารย์ที่สอนวิชาวรรณคดีนำไปประกอบการเรียนการสอนอีกทั้งยังแนะนำให้นักเรียน นักศึกาอ่านเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การเรียนที่มีคุณภาพ

ข้อมูลหนังสือ

  • โรงเรียนนักเขียน
  • ผู้เขียน: เพลินตา
  • สำนักพิมพ์: บ้านหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 10 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9786167883878