"ณัฐ นักเดินทาง เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีใจรักธรรมชาติอย่างแท้จริง สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องป่าจากการอ่านหนังสือมากมาย นอกจากเป็นนักอ่านแล้วยังเป็นนักเดินป่า เข้าไปค้นหา ศึกษา และสัมผัสกับความงาม ความลึกลับ อันตรายต่างๆ นานาในป่าด้วยตนเอง น่าดีใจที่สมัยนี้ยังมีคนสนใจ รักป่า เดินป่า ค้นหาความสวยงามของธรรมชาติและความลึกลับ อันตราย รวมทั้งเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในป่า แล้วนำมาเขียนให้เราอ่านกัน อาจพูดได้ว่าเขาคือผู้สืบทอด สืบสานตำนานไพร ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา 

เรื่องป่าชุดนี้ของ ณัฐ นักเดินทาง จึงน่าอ่านน่าสนับสนุน ให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ที่รักป่า สรรหาเรื่องราวของป่ามาให้เราอ่านเป็นอย่างยิ่ง"

- วัธนา บุญยัง

ข้อมูลหนังสือ