เข็มทิศและลายแทงของนักเขียน : เนื้อหาส่วนที่ 1 ของหนังสือเหมือนเป็นปฐมนิเทศสำหรับนักเขียนใหม่ และผู้ที่ต้องการจะเป็นนักเขียน บอกให้เขาสำรวจตัวเองว่าจะเป็นนักเขียนได้หรือไม่ คนที่จะเป็นเขียนควรมีคุณสมบัติอย่างไร บอกให้เขารู้วิธีการเขียนหนังสือแต่ละขั้นตอน ตลอดจนให้คำปลุกปลอบและเร่งเร้าให้มีกำลังใจในการเขียน คันฉ่องส่องนักเขียนและนักวิจารณ์ : นักเขียนสามารถใช้เนื้อหาส่วนที่ 2 ศึกษาและเรียนรู้ทฤษฎีการเขียนบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้นและนวนิยาย ในรูปแบบที่ไม่ใช่ตำราหนักสมอง ทั้งยังสามารถใช้สำหรับพิจารณาคำวิจารณ์งานของเขาด้วย เพราะนักวิจารณ์มักอ้างหลักการและหรือทฤษฎีทางวรรณกรรมในบทวิจารณ์เสมอ คัมภีร์คู่คิดในการเรียนการสอน : ครูอาจารย์ที่สอนวิชาการวิจารณ์วรรณคดีหรือการวิจารณ์วรรณกรรม รวมทั้งวิชาวรรณกรรมปัจจุบันไม่มีข้อกังขาและข้อขัดเขินใดๆ ที่จะใช้ โรงเรียนนักเขียน เป็นคู่มือประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาแนะนำให้นักเรียนนักศึกษาอ่านประกอบด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเพิ่มความรอบรู้เกี่ยวกับการเขียนบันเทิงคดีได้อย่างน่าพอใจ เกร็ดแก้วการประพันธ์ : เข้าสู่บทเรียนด้วยรสถ้อยจากผลึกความคิดของบรรพบุรุษและผู้นำร่องแห่งวงการวรรณกรรมทั้งไทยและเทศ กระทั่งความเข้มข้นคมคายที่เป็นได้ทั้งคำขวัญ คาถา อุทาหรณ์สำหรับบำรุงกำลังใจ เตือนสติ และเสริมวรยุทธ์ ประสบการณ์งานเขียน : เรียนรู้ – เลือกรับจากความจัดเจนที่สืบทอด หลักสูตรคราวนี้เน้นที่จะสร้างตัวละคร อันโยงต่อไปถึงการสร้างเรื่องจากตัวละคร เสนอทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติที่นำไปฝึกด้วยตัวเองได้ การเริ่มเรื่องที่เคยเป็นงานหนักจักผ่อนเบา

ข้อมูลหนังสือ

  • โรงเรียนนักเขียน
  • ผู้เขียน: เพลินตา
  • สำนักพิมพ์: บ้านหนังสือ
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 9 — มีนาคม 2558
  • ISBN: 9786167883069